Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Klausimai
Mėnesio veiklos planas
El.Dienynas
About our school
Nuorodos
Svetainės struktūra

Paieška svietainėje

Registracija naujienoms


Mokyklos istorija

Iš mokyklos istorijos

Į Piliakalnio pagrindinę mokyklą sujungtos 3 mokyklos:

  • Lendimų pradinė mokykla – pirmą kartą paminėta Mažojoje Lietuvos Tarybinėje enciklopedijoje 1908 m. (psl. 317);
  • Kiaupiškių pradinė mokykla – veikusi iki 1975 m.;
  • Naujosios Impilties septynmetė mokykla 1949 – 1962 m.

1962 m. – Lendimų pradinei mokyklai pastatytas priestatas ir, uždarius Naujosios Impilties septynmetę mokyklą, ji reorganizuota į Piliakalnio aštuonmetę mokyklą.
1989 m. – mokykla perorganizuota į devynmetę mokyklą.
1995 m. – mokykla pavadinta pagrindine. Reorganizuotą mokyklą baigė 596 mokiniai. Mokykloje yra dirbę 103 mokytojai, vadovavo mokyklai per 90 metų 5 vadovai. Mokykloje puoselėjamos sveikos gyvensenos ir etninės kultūros kryptys. Mokykla turi savas tradicijas.
1998 m. – perėjus prie dešimtmečio mokymo mokykloje veikia 1-8 klasės ir priešmokyklinio ugdymo grupė.
2008 m. – priešmokyklinio ugdymo grupė reorganizuota į mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę. 
2012 m. rugsėjo 1 d. - mokykla reorganizuota į Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrių.  

Mokykla 1962 m.  
Mokykla 1962 m.

Mokykla 2010 m.
Mokykla dabar

Buvę mokyklos vadovai

J. Puplesis 1949 - 1952 m.
D. Zalanskas 1952 - 1955 m.
J. Krikštanavičienė 1955 - 1957 m.

Vladas Galdikas Mokyklos direktoriumi nuo 1957 m. iki 1971 m. buvo Vladas Galdikas, g. 1928 m. Kretingos raj. Tarvydų k., išsilavinimas aukštasis, istorijos mokytojas. Pedagogo profesiją pasirinko dėl noro dirbti su vaikais ir dėl to meto poreikių bei materialinės galimybės mokytis aukštojoje mokykloje. Dėstė istoriją, geografiją, darbus penktoms ir šeštoms klasėms. Geras, rūpestingas ne tik vaikams, bet ir mokytojų kolektyvui. Vadovavo turistų ir muzikiniam būreliams. Buvo labai išradingas, gerbiamas ir mylimas mokinių, mokytojų ir tėvų. 

 

Stanislava Grudzinskienė Stanislava Grudzinskienė, g. 1940-05-07. Išsilavinimas - aukštasis. Baigė VVPI, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Mokyklos direktore šioje mokykloje dirbo nuo 1971-07-01 iki 2006-08-01. Dėstė lietuvių kalbą ir fiziką. 2001-06-13 įgijo  lietuvių kalbos ir literatūros vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją, 2000-02-28 suteikta pirma vadybinė kategorija.

 

Sonata Petravičienė.
Gimimo data ir vieta: 1972-05-28, Kretinga.
Išsilavinimas: aukštasis, 1996 m. baigtas VPU, įsigyta biologijos mokytojos specialybė.
1997 m. rugsėjis - 2006-09-28 Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinė mokykla, direktorės pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja. 
Nuo 2006-09-29 iki 2012-08-31 Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinės mokyklos direktorė.
Kvalifikacinė kategorija:  III vadybinė, vyr. biologijos mokytoja.


Mokykloje mokėsi
 

Per 1962-2009 metus mokykla išleido 668 mokinius 

Baigusių mokyklą mokinių kaita dešimtmečiais: 

  • 1963-1972 metais – 154 mokiniai;
  • 1973-1982 metais – 155 mokiniai;
  • 1983-1992 metais – 101 mokinys;
  • 1993-2002 metais –   64 mokiniai;
  • 2003-2012 metais - 90 mokinių.
Veikla:
Istorija
Atostogos
Pamokų laikas
Tvarkaraščiai
Pasiekimai
Folkloro ansamblio „Kėilelė“ veikla


KRETINGOS RAJONO
DARBĖNŲ GIMNAZIJOS
PILIAKALNIO PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS
Adresas:
Lendimų k. 6
LT-97280 Kretingos r.
Elektroninis paštas:
piliakalniopm@
piliakalnis.kretinga.lm.lt
Tel. faks: (8~445) 46824


Sprendimas: Intesp@