Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Klausimai
Mėnesio veiklos planas
El.Dienynas
About our school
Nuorodos
Svetainės struktūra

Paieška svietainėje

Registracija naujienoms


Mokyklos istorija

Iš mokyklos istorijos

Ä® Piliakalnio pagrindinÄ™ mokyklÄ… sujungtos 3 mokyklos:

  • Lendimų pradinÄ— mokykla – pirmÄ… kartÄ… paminÄ—ta Mažojoje Lietuvos TarybinÄ—je enciklopedijoje 1908 m. (psl. 317);
  • Kiaupiškių pradinÄ— mokykla – veikusi iki 1975 m.;
  • Naujosios Impilties septynmetÄ— mokykla 1949 – 1962 m.

1962 m. – Lendimų pradinei mokyklai pastatytas priestatas ir, uždarius Naujosios Impilties septynmetÄ™ mokyklÄ…, ji reorganizuota į Piliakalnio aštuonmetÄ™ mokyklÄ….
1989 m. – mokykla perorganizuota į devynmetÄ™ mokyklÄ….
1995 m. – mokykla pavadinta pagrindine. ReorganizuotÄ… mokyklÄ… baigÄ— 596 mokiniai. Mokykloje yra dirbÄ™ 103 mokytojai, vadovavo mokyklai per 90 metų 5 vadovai. Mokykloje puoselÄ—jamos sveikos gyvensenos ir etninÄ—s kultÅ«ros kryptys. Mokykla turi savas tradicijas.
1998 m. – perÄ—jus prie dešimtmečio mokymo mokykloje veikia 1-8 klasÄ—s ir priešmokyklinio ugdymo grupÄ—.
2008 m. – priešmokyklinio ugdymo grupÄ— reorganizuota į mišriÄ… priešmokyklinio ugdymo grupÄ™. 
2012 m. rugsÄ—jo 1 d. - mokykla reorganizuota Ä¯ Kretingos rajono DarbÄ—nų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrių.  

Mokykla 1962 m.  
Mokykla 1962 m.

Mokykla 2010 m.
Mokykla dabar

BuvÄ™ mokyklos vadovai

J. Puplesis 1949 - 1952 m.
D. Zalanskas 1952 - 1955 m.
J. KrikštanavičienÄ— 1955 - 1957 m.

Vladas Galdikas Mokyklos direktoriumi nuo 1957 m. iki 1971 m. buvo Vladas Galdikas, g. 1928 m. Kretingos raj. Tarvydų k., išsilavinimas aukštasis, istorijos mokytojas. Pedagogo profesijÄ… pasirinko dÄ—l noro dirbti su vaikais ir dÄ—l to meto poreikių bei materialinÄ—s galimybÄ—s mokytis aukštojoje mokykloje. DÄ—stÄ— istorijÄ…, geografijÄ…, darbus penktoms ir šeštoms klasÄ—ms. Geras, rÅ«pestingas ne tik vaikams, bet ir mokytojų kolektyvui. Vadovavo turistų ir muzikiniam bÅ«reliams. Buvo labai išradingas, gerbiamas ir mylimas mokinių, mokytojų ir tÄ—vų. 

 

Stanislava GrudzinskienÄ— Stanislava GrudzinskienÄ—, g. 1940-05-07. Išsilavinimas - aukštasis. BaigÄ— VVPI, įgijo lietuvių kalbos ir literatÅ«ros mokytojos specialybÄ™. Mokyklos direktore šioje mokykloje dirbo nuo 1971-07-01 iki 2006-08-01. DÄ—stÄ— lietuvių kalbÄ… ir fizikÄ…. 2001-06-13 įgijo  lietuvių kalbos ir literatÅ«ros vyresniosios mokytojos kvalifikacinÄ™ kategorijÄ…, 2000-02-28 suteikta pirma vadybinÄ— kategorija.

 

Sonata Petravičienė.
Gimimo data ir vieta: 1972-05-28, Kretinga.
Išsilavinimas: aukštasis, 1996 m. baigtas VPU, įsigyta biologijos mokytojos specialybÄ—.
1997 m. rugsÄ—jis - 2006-09-28 Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinÄ— mokykla, direktorÄ—s pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja. 
Nuo 2006-09-29 iki 2012-08-31 Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinÄ—s mokyklos direktorÄ—.
KvalifikacinÄ— kategorija:  III vadybinÄ—, vyr. biologijos mokytoja.
Nuo 2012-09-01-2014-12-01 Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja.


Mokykloje mokÄ—si
 

Per 1962-2009 metus mokykla išleido 668 mokinius 

Baigusių mokyklÄ… mokinių kaita dešimtmečiais: 

  • 1963-1972 metais – 154 mokiniai;
  • 1973-1982 metais – 155 mokiniai;
  • 1983-1992 metais – 101 mokinys;
  • 1993-2002 metais –   64 mokiniai;
  • 2003-2012 metais - 90 mokinių.
Veikla:
Istorija
Atostogos
Pamokų laikas
Tvarkaraščiai
Pasiekimai
Folkloro ansamblio „Kėilelė“ veikla


KRETINGOS RAJONO
DARBĖNŲ GIMNAZIJOS
PILIAKALNIO PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS
Adresas:
Lendimų k. 6
LT-97280 Kretingos r.
Elektroninis paštas:
piliakalniopm@
piliakalnis.kretinga.lm.lt
Tel. faks: (8~445) 46824


Sprendimas: Intesp@